NABÍZENÉ SLUŽBY

OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ, ARBORISTIKA

Při profesionálním a odborném ošetřování různých druhů stromů se musí zohlednit jak věk a stav stromu, tak charakter umístění. Při správném ošetření se provádí řezy bezpečnostní, zdravotní, výchovné nebo redukční.

VÝSADBY VZROSTLÝCH STROMŮ

 Poradíme, jaké stromy jsou v dané lokalitě výsadby nejvhodnější, zajistíme jejich nákup i výsadbu.

RIZIKOVÉ KÁCENÍ STROMŮ

Rizikové kácení stromů s využitím stromolezecké techniky, jeřábu nebo plošiny. Použití konkrétní technologie závisí na dané situaci.

FRÉZOVÁNÍ PAŘEZŮ

Frézování pařezů a jejich odstranění do hloubky až 20 cm pod úroveň terénu. Jedná se  efektivní a rychlou metodu. Frézování je možné díky pásové fréze i na těžko dostupných místech.

ŠTĚPKOVÁNÍ VĚTVÍ

Dřevní štěpky lze použít na mulčování záhonů, jako otop nebo zajistíme jejich odvoz a likvidaci.

PRODUKTY ZE DŘEVA

Vyrobíme originální zahradní nábytek z vašeho stromu nebo různé jiné výrobky ze dřeva na zakázku.

PORADENSTVÍ A POSUZOVÁNÍ STAVU

Zajistíme odborné posouzení stavu stromu. V případě potřeby zajistíme provedení tahové zkoušky či akustický tomograf. Dále vytváříme inventarizace stromů, jejich zhodnocení a plány péče.

SEKÁNÍ TRÁVY A ÚDRŽBA ZELENĚ

Sekání trávy provádíme ručně pomocí křovinořezu, vedenou mulčovací sekačkou. Samozřejmostí je i odvoz a ekologická likvidace vzniklého odpadu.

BEZPEČNOSTNÍ VAZBY KORUN STROMŮ

Bezpečnostní vazby instalujeme v případech, kdy hrozí rozlomení korun stromu (nestabilní větvení s dutinami, hnilobou, tlaková větvení atd.). Dynamická vazba zabrání v případě odlomení zajištěné části koruny či větve pádu na zem.

SEKÁNÍ ZANEDBANÝCH PLOCH

Díky profesionální technice dokážeme rychle a kvalitně zlikvidovat dřeviny na zanedbaných plochách. Odstraníme a zlikvidujeme starou trávu.

ZIMNÍ ÚDRŽBA

Údržba parkovacích ploch, komunikací nebo veřejných prostranství v zimním období. Zimní údržba traktorem, pojištění odpovědnosti ve výši 7 500 000 Kč.

NAPIŠTĚ NÁM

8 + 15 =

Osecká 168, 751 21 Prosenice

+420 773 503 752

+420 774 652 387

lkles@seznam.cz